KOSMOTOUR PROXIMA

Čeká nás velká celoroční cesta do vesmíru. Budeme odhalovat tajemství vesmíru nejen na základě vědeckých poznatků, ale i zábavnou a prožitkovou formou. Před velkým kosmickým letem proběhne příprava a teprve potom se vydáme na cestu s kosmickou cestovní kanceláří KOSMOTOUR PROXIMA. Budeme poznávat Sluneční soustavu, zaměříme se zvláště na Zemi a Měs...

Část týmová

Výcvik kosmonautů zaměříme na budování týmů, vzájemné vstřícnosti, schopnosti komunikovat s druhými a další rozvoj sociálních dovedností,  neopomineme ale ani růst individuálních schopností a dovedností.

Zadání úkolů:

1. důraz na spolupráci v týmu - Úvodní týmová hra, Objevování planet a hvězd - hra posádek

2. Tvoření posádek (portfolia)

a)      ťaháme za spoločný povraz (hra Gordický uzol)

Žiaci vytvoria kruh tak, aby sa dotýkali ramenami. Potom každý predpaží ľavú ruku a uchopí ruku svojho spoluhráča. Nesmie chytiť za ruku svojho suseda. To isté urobí s pravou rukou. Cieľom tejto hry je na základe vzájomnej spolupráce rozpliesť vzniknutý uzol. Hlavnou podmienkou je, že nikto zo žiakov sa nesmie iného žiaka pustiť. Výnimkou je situácia, ak zlyhajú všetky pokusy. Vtedy môže vedúci hry uvoľniť jedno spojenie, o ktorom si myslí, že je kľúčové a môže viesť k rozuzleniu.

 

b)    držíme pevne spolu (Chvost kométy)

Žiaci vytvoria dva zástupy a držia sa za švihadlo. Pred každé družstvo položíme v primeranej vzdialenosti kužele. Na povel učiteľa "kométy aj s chvostami" vybiehajú a snažia sa čo najrýchlejšie obehnúť okolo kužeľa. Víťazí družstvo, ktoré sa nerozpojí a vráti sa na pôvodné miesto ako prvé. 

              c) Čo nás spája?

Úlohou každého žiaka bolo na tenký pásik papiera (slnečný lúč) napísať, v čom je jedinečný. Potom sme jednotlivé pásiky poukladali okolo kruhu, do ktorého sme po ich prečítaní doplnili, čo máme spoločné. A zistili sme, že hoci sme veľmi rozdielni, spája nás veľa vecí: šport, láska k zvieratám, prírode, vareniu, hudbe, tancu, ale aj k autám a štúdiu jazykov.

 

d) hra "Jeden za všetkých, všetci za jedného"

Túto hru môžu hrať minimálne dve družstvá detí, ktoré sa postavia za sebou do zástupu. Deti, ktoré sú na konci oboch zástupov, dostanú jednoduchý obrázok, ktorý majú prstami "prekresliť" ma chrbát kamaráta stojaceho pred nimi. On si musí daný tvar zapamätať, aby ho mohol opätovne prekresliť na chrbát kamarátovi stojacemu pred ním. Takto hra pokračuje dovtedy, kým sa nedostane k prvému v zástupe. Keďže pred prvým už nikto nestojí, musí prvé dieťa získaný obrázok nakresliť na tabuľu, príp. na papier. Vyhráva to družstvo, ktorého obrázok sa najviac podobá pôvodnej predlohe. Dôležité je uvedomiť si, že chyba jednotlivca vedie k zlyhaniu celého družstva. Preto je potrebné kresliť pomaly a pozorne vnímať všetky nakreslené tvary.

e) môžeme sa spoľahnúť jeden na druhého

To, či sa naozaj môžeme spoľahnúť jeden na druhého, sme si vyskúšali pri stavaní štartovacej rampy pre raketu. A nie hocijakej, ale živej!

f) spoločne pracujeme na jednej veci...

... a tou vecou je vytvorenie spoločného "videoklipu" k vesmírnej pesničke "Bola raz malá hviezdička." Samotnej tvorbe predchádzalo oboznámenie sa s textom, rozdelenie textu na menšie významové celky a následná ilustrácia jednotlivých celkov. Na kreslenie sme využili všetky nástroje, ktoré ponúka kresliaci program Skicár. Nasledovalo chronologické usporiadanie jednotlivých obrázkov a ich ozvučenie. Aby vytvorený "videoklip" mohol slúžiť aj ako karaoke verzia, doplnili sme už k hotovému dielu aj text. A tu je výsledná podoba našej spoločnej práce:

 

g) pohyb v stiesnených priestoroch

... a tým stiesneným priestorom je kozmická raketa, v ktorej naozaj nie je miesta nazvyš. Nám tieto priestory simuloval úzky otvor, ktorý vznikol pod rozkročenými nohami žiakov.

Pravidlá: Na ihrisku položíme pred každé družstvo v primeranej vzdialenosti kužele. Žiaci vytvoria dva zástupy a postavia sa do širokého stoja rozkročného. Na povel učiteľa vybiehajú prví žiaci s loptou v ruke a snažia sa čo najrýchlejšie obehnúť okolo kužeľa a potom preliezť pomedzi nohy spoluhráčov až na samotný koniec. Následne sa postavia a loptu prekotúľajú popod rozkročené nohy prvému v družstve. On zoberie loptu a opäť vybieha ku kužeľu, obehne ho, podlezie nohy súťažiacich, postaví sa dozadu a loptu prekotúľa dopredu. Hra pokračuje dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci žiaci.

h) presná navigácia (hra "Súboj s votrelcom)

Pravidlá: Žiaci sedia na zemi v kruhu. Uprostred je jeden žiak so zaviazanými očami držiaci v ruke penového hada (predstavuje zástupcu posádky) a ďalší žiak (tak isto so zaviazanými očami), ktorý je "vesmírnym votrelcom". Úlohou prvého žiaka je čo najskôr zasiahnuť penovým obuškom votrelca. Časť členov posádky prvého slovne naviguje, aby vedel, kde sa votrelec nachádza. Zvyšné deti dávajú pokyny "votrelcovi", aby sa čo najdlhšie vyhýbal zasiahnutiu obuškom. Po zasiahnutí obuškom sa hra končí a do kruhu idú iní dvaja žiaci.

 


------------------------------------------
Vesmírný desetiboj

 

Týmy tvořeny napříč ročníky 1. - 9. třída

 

Skok na Mars - trojskok snožmo z místa

Střelba na nepřátelskou raketu - hod medicinbalem přes hlavu vzad

Malá gravitace - skok přes švihadlo v intervalu 2 minut

Kývající se mimozemšťan - pozice čápa po dobu 2 minut

Hmatový chodníček - chůze po cizí planetě - přechod přes kamínky, písek, molitan, bublinkovou fólii a hobliny

Planeta IQ - hlavolamy, kvízy (rozbitý modul, postřehovky)

Návštěva modulu EQ - piktogramy a emoce, vymýšlení a zpracování příběhu

 IMG_5892.jpg   

Trenažér - přechod slackline a „Já jsem já, ty jsi ty, my jsme my"

Navigace - průchod trasy poslepu s navigací pomocí domluvených signálů

Jíting - vzájemné krmení

Nešlo o individuální výkony, některé disciplíny ani nebyly měřitelné. Šlo nám o společný zážitek a emoce, o vzájemné poznávání se a spolupráci. Zjistili jsme, že malí i velcí si dokáží pomáhat, tak jako ve smíšené kosmické posádce na mezinárodní vesmírné stanici.

Author: Jaroslava Pachlová
Last editor: Hana Pilarova