Záchrana planéty Zem

 •  

  V rámci hodiny slovenského jazyka sme sa pokúsili o transformáciu textu Jána Uličianskeho Kapitán Kukuk. Pôvodná verzia príbehu bola o slávnom objave odvážneho kapitána, ktorý na dlhej plavbe objavil so svojou posádkou Snehuliacke ostrovy a priniesol svojej kráľovnej nezvyčajný dar, o ktorom dovtedy nikto nechyroval - zmrzlinu. V našej verzii sme síce ponechali hlavnú dejovú líniu, ale dej sme situovali do ďalekej budúcnosti. V tomto duchu sme pozmenili aj všetky postavy, ktoré v príbehu vystupovali, rovnako ako aj objavy, o ktoré sa zaslúžili. Pre lepšiu prehľadnosť sme pôvodný text ponechali čiernou farbou a pozmenený text sme vyznačili červenou: Záchrana planéty Zem.

  Po priradení postáv jednotlivým žiakom sme začali s nácvikom rolového čítania. Dôraz sme kládli najmä na splývavú výslovnosť predložiek spolu so slovom, mäkkú výslovnosť, reč postáv, významové členenie textu (prestávky) a intonáciu opytovacích viet...

  Vyvrcholením našej práce na texte Záchrana planéty Zem bolo bábkové divadlo, v ktorom sme využili všetky nadobudnuté zručnosti. Po zhotovení bábok a rekvizít spomínajúcich sa v texte, sme pristúpili k nácviku ich "pohybu" po javisku. Nebolo to vôbec jednoduché, nakoľko bábkoherci museli pozorne sledovať nielen samotný dej, ale aj reč jednotlivých postáv. Navyše bolo potrebné zapojiť všetkých 21 žiakov, nakoľko všetci mali snahu čo najaktívnejšie prispieť k finálnej verzii príbehu. A že ich snaha bola korunovaná úspechom, sa môžete presvedčiť v spoločnom videu, ktoré je zároveň aj zavŕšením našej takmer dvojtýždňovej práce.

   

   
   

  I my jsme "zachraňovali zemi", ale zahráli jsme si i další vesmírné příběhy:


excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user