Část fyzická

 • Budoucí kosmonauti musí mít výbornou fyzickou kondici. 

  I krátkodobý pobyt ve vesmíru se na lidském těle projevuje. Vlivem nízké gravitace dochází k povolování svalů, zejména na dolních končetinách, dále k řídnutí kostí či bolestem hlavy a zad. Zmírnit tyto následky pomáhá každodenní cvičení.

  Zadání úkolů:

  1. rozcvička kosmonautů - společná práce a výstup:
  SR: nakreslí panáčky + tělocvičné názvosloví na procvičení rukou a ČR nahraje s cviky video
  ČR: nakreslí panáčky + tělocvičné názvosloví na procvičení nohou a SR nahraje s cviky video
  (alternativa: možno jen nafotit a vložit do společné prezentace nebo  vymyslet pohyby SR na českou část hymny a ČR na slovenskou část - takto bychom si při každém zpívání i zacvičili) 

  Společný návrh rozcvičky na společně vytvořenou hymnu:

  2. dechová cvičení - foukací raketa Proxima - šablona

  3. pohyb ve “skafandru” - zjistit kolik váží skafandr, úměrně k tomu obléci děti s většími gumáky či válenkami a velkými rukavicemi a v tomto vykonávat zadané úkoly = cviky

  Trénujeme:

  a) rýchlosť ( hra Planéty, na obežnú dráhu!)

  Deti sú rozdelené na dve rovnaké družstvá, sedia za sebou na lavičke. Každému žiakovi je pridelený názov nejakého vesmírneho telesa. Na signál (vyvolanie niektorej z planét - napr. Merkúr) vybiehajú z oboch družstiev hráči označení daným názvom, obiehajú métu a vracajú sa späť na svoje miesto. Ktorý hráč pribehne prvý, vyhráva. Dôležité je určiť žiakom smer, ktorým majú bežať, aby sme predišli zrážkam a úrazom. 

  hra "Rýchly návrat posádky do raketoplánu"

  Pravidlá: Po priestore rozmiestnime podložky na cvičenie, ktoré budú predstavovať raketoplány (pre každého žiaka jednu). S hudobným sprievodom sa žiaci voľne pohybujú po telocvični. Keď sa hudba zastaví, každý sa čo najrýchlejšie postaví na jednu podložku. V ďalšom kole učiteľ počas hudby niekoľko podložiek zozbiera. Po zastavení hudby sa musia všetci zmestiť do tých, ktoré zostali. Hra pokračuje tak dlho, pokiaľ sa všetci žiaci zmestia na podložky.

  hra "Rýchly návrat kozmonauta do raketoplánu"

  Táto hra je obmenou predchádzajúcej. Žiaci musia dodržať pravidlo - v každom raketopláne môže byť len jeden žiak. Tí, ktorí sa nestihli včas postaviť na niektorú z podložiek, vypadávajú.

  hra "Vesmírne preteky"

   

  Pravidlá: Na ihrisku položíme pred každé družstvo lietajúce disky. Žiaci vytvoria dva zástupy, prví žiaci držia kužeľ, v ktorom je toľko loptičiek, koľko je pred družstvom lietajúcich tanierov. Úlohou prvých žiakov je čo najrýchlejšie všetky loptičky uložiť do lietajúcich tanierov. Potom bežia späť, odovzdajú kužeľ ďalším žiakom, ktorí pokračujú tak, že loptičky zbierajú. Pokračujú dovtedy, kým sa všetci v družstve nevystriedajú.

  Obmena: Lietajúce disky nahradíme podložkami na jogu. Prvý hráč z každého družstva vybieha a za ruku drží ďalšieho žiaka zo svojho družstva. Spoločne dobehnú k prvej podložke, na ktorej zostáva druhý žiak a prvý sa vracia do svojho družstva pre tretieho súťažiaceho. Spoločne dobehnú k druhej podložke, na ktorej zostáva tretí žiak a prvý sa vracia do svojho družstva pre štvrtého. Keď prvý žiak "poroznáša" všetkých súťažiacich zo svojho družstva na všetky podložky, začne ich postupne "zbierať" späť, pričom začína od prvého. Vyhráva to družstvo, ktoré stihne vrátiť na štart všetkých členov družstva ako prvé. Dbáme na to, aby sa v úlohe prvého žiaka prestriedali všetci žiaci.

  - hra "Čistenie Mliečnej dráhy

  Pravidlá: Žiaci sa rozdelia na dve rovnaké skupiny, každá skupina sa postaví na jednu polovicu ihriska. Na ihrisku sú porozhadzované papierové gule. Úlohou každého družstva je v stanovenom časovom limite vyzbierať všetky papierové gule a prehádzať ich na súperovu polovicu. Po zaznení signálu žiaci prestanú hádzať. Vyhráva to družstvo, ktoré má na svojej strane ihriska menej papierových gúľ.

   

  b) pohyb v náročných podmienkach

  V súčasnosti kozmonauti pri výstupoch do vesmíru používajú skafandre, ktoré vyzerajú nemotorne a neprakticky, sú však najvyspelejšími zariadeniami pre pohyb a prácu vo vesmíre. Ich hmotnosť je 80 až 120 kilogramov, čo však v beztiažovom stave nezohráva žiadnu úlohu. Cena týchto skafandrov je priam astronomická - až 12 miliónov amerických dolárov.

  Ako sa asi v takýchto skafandroch cítia, sme si vyskúšali na objaviteľskom krúžku. Ku klasickej vesmírnej chôdzi sme si pridali aj odoberanie nebezpečných vzoriek z neznámej planéty, uchopovanie predmetov v ochranných rukaviciach, chôdzu v špeciálnej obuvi...

  Hra "Hladný astronaut"

  Astronauti sa musia počas letu vyrovnať s rôznymi nástrahami. Napríklad aj taká jednoduchá záležitosť, ako je jedenie s príborom, vám môže v špeciálnom odeve a výstroji pripadať ako nesmierne ťažká vec. To, že najesť sa s ochrannými rukavicami a okuliarmi nie je žiadna hračka, sme si vyskúšali v hre "Hladný astronaut".

  Rozdelili sme sa do troch skupín a posadali do kruhu. V každom kruhu kolovala jedna kocka, ktorou sa jednotliví hráči usilovali hodiť šestku. Ten, komu sa ju podarilo hodiť, si začal rýchlo nasadzovať pripravené lyžiarske rukavice a okuliare. Potom schytil príbor a pustil sa do jedenia čokolády. Aby to nemal také jednoduché, musel si odkrojiť pomocou príboru vždy len jednu tabličku.

  Počas toho, ako sa "astronaut" snažil s príborom zjesť čo najviac tabličiek čokolády, ďalší hráč v poradí pokračoval v hádzaní kockou. Hneď, ako sa mu podarilo hodiť šestku, "astronaut" musel odovzdať príbor a vyzliecť sa, bez ohľadu na to, či stihol z čokolády ochutnať alebo nie. Zostal v kruhu a pokračoval v hre spolu s ostatnými.

   

  • hra "Lov mimozemšťanov"
  • Pravidlá: žiakov rozdelíme do dvoch družstiev. Každé družstvo sa môže pohybovať len na svojom území. Na znamenie vybehne z prvého družstva určený hráč, ktorý sa bude usilovať vtiahnuť žiaka z druhého družstva na svoje územie. Ak sa mu to podarí, stáva sa aj on členom prvého družstva. Na túto činnosť má však len obmedzený čas - dobu, počas ktorej dokáže zadržať dych (pretože na planéte nie je vzduch). Aby bolo zrejmé, že sa žiak opätovne nenadýchol, po jednom hlbokom nádychu začne postupne vydychovať vzduch na slabiky hu-tu-tu-tu-tu-tu..... Akonáhle cíti, že mu dochádza dych, musí sa vrátiť do svojho družstva bez ohľadu na to, či zadanú úlohu zvládol alebo nie. Ak to do výdychu nestihne, zostáva ako člen druhého družstva. Hra sa opakuje, tentokrát po hlbokom nádychu vybieha žiak druhého družstva a snaží sa vtiahnuť žiaka prvého družstva na svoje územie. Vyhráva to družstvo, ktoré má po skončení hry (ľubovoľný časový limit) viac hráčov.

  c) postreh (hra "Behacie hviezdne pexeso") - pravidlá

  preskakovanie švihadla

  Pravidlá: Žiaci sa rozostavia do kruhu, v strede stojí učiteľ, ktorý roztočí švihadlo. Žiaci preskakujú točiace sa švihadlo. Koho sa švihadlo dotkne, vypadáva. Učiteľ mení rýchlosť a výšku švihadla pri otáčaní. Víťazí žiak, ktorý zostane v kruhu ako posledný.

  d) Koordinačné schopnosti (hra "O najlepšieho pilota lietajúceho taniera")

  Pravidlá: Žiaci sa postavia do zástupu približne 5 od žinenky. Každý hráč postupne hádže lietajúci disk tak, aby dopadol na žinenku. Za každý "lietajúci tanier", ktorý úspešne "pristane" na žinenke, získa družstvo bod. Postupne vzdialenosť žiakov od žinenky zväčšujeme.

   

  hra "Vychýlenie planéty z obežnej dráhy"

  Pravidlá: Žiaci sa rozdelia do dvoch družstiev, ktoré sa postavia do radu tvárou k sebe približne vo vzdialenosti 10 m. Medzi nimi sa nachádza lavička, na ktorej je postavená väčšia lopta (medicimbal). Každý žiak dostane mäkkú loptu. Jeho úlohou bude triafaním zhodiť loptu z lavičky. Komu sa to podarí, získa pre svoje družstvo bod. Žiak však môže hádzať len z vyznačenej čiary a po zaznení signálu.

  hra "Pristátie ufa"

  Pravidlá: Asi v 10m vzdialenosti umiestnime na zem pred žiakov "terč". Väčšinou to bývajú kruhy uložené od najmenšieho po najväčší. My sme si zvolili obdĺžnikový tvar terča (podložka na jogu - 3 body, žinenky - 2 body, švihadlá - 1 bod). Každej časti terča prislúchal iný počet bodov. Čím menšie územie, tým viac bodov. Úlohou žiakov bolo "pristáť so svojím lietajúcim tanierom" čo najbližšie k stredu vyznačeného terča. Každý mal 3 pokusy. Hru môžu hrať jednotlivci aj celé družstvá. Počas hry sa body sčítavajú, víťazí jednotlivec (družstvo) s najvyšším počtom bodov.

  e) Zmeny polôh (stoj na rukách)

  V priebehu výcviku musí kozmonaut zvládnuť aj zotrvanie v rôznych neprirodzených polohách. Jednou z nich je aj poloha hlavou nadol, do ktorej sa v beztiažovom stave môže kedykoľvek dostať.

  f) presnosť (hra "Vypúšťanie sondy")

  Pravidlá: Žiaci sa rozdelia do dvoch družstiev, každé sa postaví pod basketbalový kôš. Cieľom hry je vhodiť loptu do obruče basketbalového koša zospodu (obojručne kolmo nahor). Vyhráva to družstvo, ktorému sa podarí "vypustiť vesmírnu sondu" v stanovenom časovom limite viackrát. Počas hry môžeme veľkosť sondy (lopty) meniť.

   

  hra "Veľký tresk"

  Pravidlá: Každý žiak nafúkne jeden balónik a priviaže si ho špagátom o nohu. Po zaznení signálu sa súťažiaci snažia súperom balóniky prasknúť. Vyhráva ten, komu vydrží balónik čo najdlhšie.

   

  g) orientácia v priestore (hra "Zmätení ufóni")

  Pravidlá: Žiaci sa rozdelia do dvoch družstiev. Pri každom družstve je na štarte tyč upevnená v kuželi. Prvý z každého družstva si priloží čelo na koniec tyče a niekoľkokrát sa v tejto polohe okolo tyče otočí (min. 5x). Na znamenie vyštartuje a beží po vyznačenej trase do cieľa. Vyhráva to družstvo, ktorého člen vbehne do cieľa ako prvý. 

  h) procvičujeme rovnováhu

  cviky na balanční desce

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user