KOSMOTOUR PROXIMA

Čeká nás velká celoroční cesta do vesmíru. Budeme odhalovat tajemství vesmíru nejen na základě vědeckých poznatků, ale i zábavnou a prožitkovou formou. Před velkým kosmickým letem proběhne příprava a teprve potom se vydáme na cestu s kosmickou cestovní kanceláří KOSMOTOUR PROXIMA. Budeme poznávat Sluneční soustavu, zaměříme se zvláště na Zemi a Měs...

Vesmírem TAM a zase ZPĚT

Akrostich je báseň, ve které počáteční písmena jednotlivých veršů tvoří slovo, Čtvrťáci takové básničky psali, a když jsme je propojili s obrázky, které vytvářeli na podzim vznikla elektronická kniha. Vesmírem TAM a zase ZPĚT. Pro její vytvoření byl BookCreator pro Chrome ... https://app.bookcreator.com/

Knihu si můžete také stáhnout jako ebook ve formátu epub: a ve formátu pdf:

Author: Hana Pilarova
Last editor: Hana Pilarova