THE PROBLEMS OF THE WORLD AND SOLUTION WAYS

  • Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğunu fark eder.

    He realizes his personal responsibility in the realization of solutions to global problems.

    Padlet ile ile yapıldı