LOGOS OF STUDENTS

  • Logo çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını(biçim-şekil) kullanır. 

    It uses art elements (shape-shape) to create the logo work.

    Padlet ile yapıldı