MAKING CHRISTMAS CARD WITH RECYCLING MATERIALS

  •  

    Günlük yaşamından yola çıkarak geri dönüşüm sanat çalışmasını oluşturur.

    It forms the art of recycling by going out of daily life.

    Padlet ile yapıldı