MAKING MONEY BOX

  • Targets

    Tasarruf yaparak para biriktirmenin, daha büyük harcama gerektiren ihtiyaçları karşılayabilmekle ilişkisini kavrar.

    Save money to save money by meeting the needs that require greater spending.

    Padlet ile yapıldı