PRESENTATIONS ABOUT 3R

  •  Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevredeki Kaynakları Etkili Kullanma.

    Effective use of environmental awareness development and environmental resources

    Padlet ile yapıldı