FEBRUARY

 • 1.SAFER INTERNET DAY

  2.COMMON WORK-ORTAK ÇALIŞMAMIZ
  EACH PROJECT PARTNER RESEARCH AND PRESENT A PROBLEM AND SOLUTION WAYS.

                 TURKISH

  Günümüz dünyasında insanlar; çevre sorunları, doğal afetler, iklim değişiklikleri, açlık ve yoksulluk, aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, kadın sorunları, eğitim ve sağlık sorunları, sanayi kaynaklı sorunlar, etnik çatışma, bilişim sorunları, terör, sosyal eşitsizlik gibi ciddi sorunlarla yüz yüze kalmış durumdadır. Bu sorunlar yerel olmaktan çıkarak tüm insanlığı tehdit eden küresel boyutlara ulaşmıştır. Yarınlara sürdürülebilir bir çevre bırakmak için, yaşadığımız dünyanın korunması, tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gereken bir konudur. Ortak çalışmamız, dünya sorunlarına yönelik bilinç oluşturmak ve mevcut sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilgi, beceri ve sorumluluklara sahip bir dünya vatandaşı geliştirme sürecine katkı sağlamak amacıyla yapılacaktır..

              ENGLISH
  People in today's world; environmental problems, natural disasters, climate change, hunger and poverty, excessive population growth, unconscious use of natural resources, women's problems, education and health problems, industrial problems, ethnic conflict, information problems, terrorism and social inequality state. These problems have reached the global dimensions that threaten the entire humanity by becoming local. In order to leave a sustainable environment for tomorrow, the protection of the world we live in is a subject that all people should feel responsible for. Our collaborative work will be done in order to contribute to the development process of a world citizen with the knowledge, skills and responsibilities to create awareness of world problems and to contribute to the resolution of existing problems.