e SIGURNOST/e Safety

 •  

     

     

   

  eSigurnost i zaštita autorskih prava

  Sigurnost učenika na Internetu

   

  Sigurnost na Internetu:

  Uzimajući u obzir sveprisutnost i nužnost uporabe tehnologije, potrebno je usmjeravati učenike i nastavnike na odgovorno i samostalno služenje digitalnom tehnologijom.

  Učenici i nastavnici nalaze se u zaštićenom okružju (TwinSpace).

  Svi dionici projekta moraju poštovati ova pravila:

  - pristojno ponašanje na internetu

  - nije dozvoljeno vrijeđanje i omalovažavanje partnera, učenika ili bilo koga drugog

  - promišljeno reagiranje i razlikovanje prihvatljivog od neprihvatljivog ponašanja

  - zabranjuje se bilo kakav govor mržnje

  - poštovanje ljudskih prava

  - čuvanje digitalnog identiteta

  - poštivanje različitosti, uvažavanje tuđih stavova u skladu s demokratskim vrijednostima.

  IZVOR (Narodne novine, MZO):

   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_217.html

  Poštovanje autorskih prava na Internetu

  Pravila za nastavnike i učenike:

  - postavljaj samo svoje radove

  - ako stavljaš neki sadržaj navedi izvor, autora ili imaj dozvolu autora

  - obavezno pribavi privolu roditelja za fotografiranje učenika i stavljanje njihovih radova

  Poveznica na autorska prava:

  Autorska prava

   

  Posebna pravila ponašanja za učitelje  i učenike za rad u projektu "U prometu uvijek oprezno!"

  - uvijek budite ljubazni i pristojni

  - ne koristite ružne riječi

  - ako vam nešto nije jasno slobodno se obratite autoricama projekta

  AUTORICE PROJEKTA ZADRŽAVAJU PRAVO NADZIRATI SADRŽAJ TE UKLONITI BILO KOJI NEDOZVOLJENI SADRŽAJ

  - slobodno zaštitite svoje radove licencama.

  Poveznica na stvaranje licence

   

  e-Safety and copyright protection
  Pupils and Internet safety

  Internet safety
  Considering the omnipresence of technology and the necessity for using it, there is an inevitable need for educating pupils and teachers on how to use digital technology responsibly and on their own.  
  Pupils and teachers are in a protected environment (TwinSpace).
  All participants of the project must follow these rules:
  - polite behaviour on the Internet
  - insults and mistreatment of partners, pupils or anyone else are not allowed 
  - thoughtful reactions and distinction between acceptable and unacceptable behaviour
  - any kind of hate speech is forbidden
  - the respect of human rights
  - the preservation of digital identity 
  - the respect of diversity, consideration for others´ attitudes in accordance with democratic values
  SOURCE  (Narodne novine, MZO - Ministry of Science and Education):

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_217.html

   

  Respecting copyright on the Internet
  Rules for teachers and pupils:
  - only put your own work
  - if you put some content, you should name the source, the author, or get a permission from the author
  - you must get a parental consent for photographing the pupils and putting their work online

  https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/autorsko-pravo/

  Special rules of behaviour for teachers and pupils in the project “Always be careful in traffic!”
  - always be kind and polite
  - do not use bad language
  - if you do not understand something, feel free to contact the authors of the project
  - THE AUTHORS OF THE PROJECT RETAIN THE RIGHT TO OVERSEE THE CONTENT AND TO ERASE ANY FORBIDDEN CONTENT
  - you are free to protect your works with a license

  https://creativecommons.org/choose/

   

  145th Kindergarten of Athens-Greece

  October, month of cybersecurity

  We talked about the basic rules of internet safety, we filled in worksheets , we painted the rules and we made a poster called ""Computer , our friend"

  ********

  Primary school Ivanec, Croatia

  Teacher: Suzana Jagić

  Digitalni bonton, Nika.pptx

  ******

  Suzana Petrović, kindergarten,, Rada Miljković", Serbia

  Učenici 3.a OŠ Čazma su obilježili Dan sigurnog interneta.Učili su kako se ponašati u digitalnom okruženju,koje ponašanje je prihvatljivo a koje nije.

   

  4. razred OŠ Bakar predstavlja slikovnicu "Naše male mudrosti za sigurniji internet"

  https://read.bookcreator.com/CnDdEelzKngmpiTsiPGOE70vgwJFB2Q_CTuTrCycrKI/sV-CRc58Qru0cjZbaBIPdw

  1.b OŠ Mertojak iz Splita

  Učili smo o sigurnosti na internetu

   

   

   

  Dan sigurnijeg interneta u OŠ Vladimira Nazora, Daruvar - 4.d

  2.r.OŠ Neorić-Sutina,Neorić

  KLIKNI na sliku!