Aktivnosti i suradnja u projektu

 • 1. AKTIVNOST

  Crtali smo brošure i crteže o ljepotama i znamenostima našeg grada i zavičaja:

  2. AKTIVNOST

  U školi smo na crtu vremena nacrtali događaje vezane uz prošlost grada:

  3. AKTIVNOST

  Bili smo na terenskoj nastavi - ulicama grada. Učili smo o znamenitim Ivančanima po kojima su ulice dobile ime:

  4. AKTIVNOST

  Snimili smo pjesmu "Poleg jedne vel'ke gore". To je himna našega grada. Napisala ju je Pavica Hrazdira, a uglazbio Rudolf Rajter. Pjesmu izvode Nika i Mihaela iz 4. razreda.

  5. AKTIVNOST

  Prema slikama iz prošlosti koje prikazuju grad Ivanec i Ivanščicu sa zimskim motivima nacrtali smo blagdanske čestitke. U aktivnosti smo surađivali s Muzejem grada Ivanca

  DAN SIGURNIJEG INTERNETA 2021.: (klik)

  Izrada i glasanje za logo projekta 🚀🚀🚀