Αξιολόγηση - Evaluation

 •  H αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών οργανώθηκε με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις,τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα υποσέλιδα.

  We organized students' and teachers' evaluation using interviews and questionaires, which are uploaded in the subpages.

  Below you can see our students' learning results after the project

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS

  1η Ερώτηση: Έχεις επισκεφθεί μία λίμνη;

  HAVE YOU EVER VISITED A LAKE?

  ΠΡΙΝ - BEFORE                                                       META - ΑFTER

   

  2η Ερώτηση: Πόσες λίμνες γνωρίζεις;

  HOW MANY LAKES DO YOU KNOW?

  ΠΡΙΝ - BEFORE                                                       META - ΑFTER

   

  3η Ερώτηση: Ποια ζώα ζουν σε μια λίμνη;

  HOW MANY ANIMALS LIVE NEAR A LAKE?

  ΠΡΙΝ - BEFORE                                                       META - ΑFTER

  1- 4 ---- 92.5%                                                                                             1-4 ----- 29%

  5-9 ----------- 4%                                                5-9 --- 33%

  10-15 ----------- 0%                                           10-15 ----- 48%

   

  4η Ερώτηση: Τι μπορείς να κάνεις σε μία λίμνη;

  WHAT CAN YOU DO DURING YOUR VISIT TO A LAKE?

  ΠΡΙΝ - BEFORE                         v               META - ΑFTER                 v

  1- 4 ---- 90%                                                   1-4 ----- 33%                                     

  5-9 ----------- 0%                                              5-9 --- 57%

  0 -------- 10%                                                                                         0 ----- 0%