Λίγα Λόγια για το Έργο - Α few words about our eTwinning Project

 • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

  Ο δράκος, ήρωας του έργου  έχασε τα γυαλιά του ψάχνοντας καθαρά νερά για να κολυμπήσει. Οι μαθητές ως βοηθοί του, αναλαμβάνουν δράση, εξερευνώντας τις λίμνες και τους υγροβιότοπους της περιοχής τους. Πραγματοποιούν επισκέψεις, συγκεντρώνουν φωτογραφίες, μαθαίνουν για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη τους, προσπαθώντας  συλλογικά να ευαισθητοποιήσουν την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

   

  ΣΤΟΧΟΙ:

  Μέσα από ελκυστικές  δραστηριότητες τα παιδιά

  - Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία ενός υγροτοπικού οικοσυστήματος

  - Να γνωρίσουν τις ωφέλειες, τις αξίες, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των υγροτόπων  καθώς και τη χλωρίδα και πανίδα του.

  - Να διαπιστώσουν την άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση ανθρώπου και υγροτόπου

  - Να μάθουν να συνεργάζονται και να διαπιστώσουν ότι η ομαδική εργασία είναι  αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη στην επίλυση προβλημάτων

  - Να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να παίξουν και να χαρούν μέσα από την επαφή τους με τη φύση.

  - Να ανταλλάξουν πληροφορίες και να γνωρίσουν νέους φίλους με κοινά προβλήματα και ανησυχίες.

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όλα τα σχολεία μεταμορφώνονται σε ένα Βασίλειο και τα παιδιά επιλέγουν ονομασία, σχεδιάζουν τη σημαία και το έμβλημα που θα τους κάνει να ξεχωρίζουν από τα βασίλεια των σχολείων – συνεργατών, καθώς και το χάρτη του βασιλείου τους.

  Με αφόρμηση ένα παραμύθι, οι μαθητές όλων των εταίρων σε συνεργατική δραστηριότητα αποφασίζουν τι θα κάνανε αν είχαν έναν δράκο. Οι απόψεις τους καταγράφονται και συνεργατικά σχεδιάζεται μια διαδικτυακή ιστορία με συγγραφείς τα παιδιά όλων των σχολείων.

  Στη συνέχεια δίνεται σε κάθε σχολείο ένα ερωτηματολόγιο, όπου πρέπει να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά και το όνομα που θα ήθελαν για το δράκο του  έργου. Οι επικρατέστερες απαντήσεις μπαίνουν σε διαδικασία ανοικτής διαδικτυακής ψηφοφορίας όπου αποφασίζεται το όνομα του δράκου. Έπειτα το κάθε σχολείο κατασκευάζει το δράκο του βασιλείου του και τον παρουσιάζει στην ολομέλεια σε τηλεδιάσκεψη.

  Μια μέρα όλα τα σχολεία, Μαθητες κ γονεις, μέσω της εφαρμογής watch2gether παρακολουθούν σχετική ταινία. Σχεδιάζονται ομαδικά αφίσες, εισιτήρια, προσκλήσεις γονέων κλπ

  Ο δράκος στέλνει ένα γράμμα λέγοντας ότι έχασε τα γυαλιά του κάπου ανάμεσα στα βασίλεια. Το μόνο που θυμάται είναι ότι άκουσε ένα μπλουμ και  πουλιά να πετούν. Οι μαθητές γίνονται βοηθοί του δράκου (ιππότες και πριγκίπισσες) και καλούνται να περιγράψουν στο δράκο και να παρουσιάσουν τον υγροβιότοπο της περιοχής τους. Πως είναι τα νερά της λίμνης, τι ζώα ζουν εκεί, ποια ζώα κινδυνεύουν, τι μπορεί να φάει εκεί κλπ. Το κάθε σχολείο ετοιμάζει ένα βίντεο – παρουσίαση του υγροτόπου του και όλα μαζί συγκεντρώνονται σε ένα κοινό padlet  καθώς και τη μασκότ του, ένα ζώο της λίμνης, που μιλά στο δράκο. Μόλις καταλήξουν τα ατομα θα φτιάξουμε τη διαδρομή του και το χρονοδιαγραμμα. Σε κάθε επίσκεψη θα «φυτεύουμε» και ένα αντικείμενο του δράκου (που τελικά του έπεσε μαζί με τα γυαλιά (ένα κλειδί, ένα δρακοαφρόλουτρο, μια δρακοπετσέτα κ.ο.κ.), το οποίο τα παιδιά θα βάζουν στο σάκο όταν αυτός περάσει από το σχολείο τους. Στην τελευταία λίμνη θα βρεθούν τα γυαλιά του, και θα γίνει Δρακοπάρτυ με δρακοϊστορίες, δρακογλυκά, δρακοτραγούδια κλπ.

  Παράλληλα ο σάκος του δράκου με το λεύκωμά του ταξιδεύει από σχολείο σε σχολείο. Εκεί τα παιδιά προσθέτουν φωτογραφίες, φυτά, περιγραφές ή και θρύλους από τη λίμνη τους. Σχεδιάζονται διαδικτυακά παιχνίδια και φύλλα εργασίας για όλους τους μαθητές, και γρίφοι που θα αποτελέσουν ένα παιχνίδι γνώσεων σαν τελικό προϊόν.

  Στις περιπτώσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υγροβιότοποι, τα παιδιά συνεργατικά οργανώνουν καμπάνια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Αρχικά θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα και ένα λεύκωμα με τους υγροτόπους Ελλάδας και Κύπρου. Επίσης όλη η πορεία του έργου θα δημοσιευτεί σε δημόσιο Twinspace.

  Άλλα τελικά προϊόντα:

  Διαδικτυακά παιχνίδια γνώσεων

  Χάρτες Beebot

  Φύλλα εργασίας

  Παραμύθι

  Τραγούδι

  Λεξικό με χλωρίδα και πανίδα της λίμνης

  Παιχνιδοτράγουδα

  Αφίσες

  Φυλλάδια ευαισθητοποίησης

  The project:

  The dragon is the hero of the project. It has lost its glasses searching for clean waters to swim.Our students will be its helpers. They will start by searching the lakes and wetlands of their region. They will go on the spot take photos, learn about the flora and fauna of their wetland and pin point the problems of the wetlands, in an attempt to sensitize the local and wider community.

  Goals:

  Through appealing activities the children will:

  -Get to know and understand the complex and sensitivity of a wetland ecosystem.

  -Get to know the benefits, the values, the functions and the risks of the wetland and its flora and fauna.

  -Find the direct connections between humans and the wetland.

  - Learn to cooperate and find out that team work is more efficient and effective for solving problems.

  -Research, discover, play and have fun in their contact with nature.

  -Exchange information and meet new friends with common problems and concerns.

  Procedure:

  With the begining of the new school year, all schools will transform in a kingdom and the children will decide the name, design their flag and emblem which will make them stand out from the other kingdoms-partners.

  A fairy tale will trigger the partner-students to decide with a cooperative activity what would they do if they had a dragon. All views are recorded and a cooperatively wed story is designed by all the children-partners as writers.

  Following that, each school gets a questionnaire, to document the features and name of the dragon of the project. The prevailing answers will be entered in an open voting procedure where the name of the dragon is decided.

  Then each school will make their dragon of their kingdom and will present it on an online videoconference.

  On a scheduled day all the schools, students and parents, with the app watch2gether will watch a relevant movie. Posters, tickets, parent's invitations will be designed and made.

  The dragon will send a letter saying that he has lost his glasses somewhere amongst the kingdoms. All he remembers is hearing a splash and birds flying. The children will become the dragon's assistants (knights and dames) with the quest to describe and present to the dragon the wetland of their region: how the water is, what kind of flora and fauna live there, animals at risk, what can it eat there etc.

  Each school prepares a video to present their wetland and all are gathered on a padlet with the mascot, a specie of the wetland that talks to the dragon.As soon as we have the participant  schools we will plan the route of the dragon and the timeline. with every visit, we will plant a dragon's object (That fell with his glasses, such as a key, dragobubblebath, dragontowel etc) and the children will put it its bag. At the last wetland, there will be a dragonparty with dragonstories, dragondessert, dragonsong etc.

  In the dragon's bag, there will also be an album which will travel amongst the schools, the children will add photos, plants, descriptions or legend of their wetland. In addition onlinne games and worksheets for all partners and riddles for a knowledge game as a result of the project.

  In the cases of wetlands with problems the children will cooperatively organize an awareness campaign of the local community.

  Results:

  At first a webpage will be created and an album with the wetland of Greece and Cyprus. The whole progress of the project will be published on twinspace.

  Other final results:

  online knowledge games

  beebot maps

  worksheets

  fairy story

  song

  the flora and fauna wetland alphabet

  game songs

  posters

  awareness brochures