Οι υδροβιότοποι του έργου - Our Wetlands

  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Κάθε σχολείο ανέλαβε να παρουσιάσει τον υδροβιότοπο της περιοχής του. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το χάρτη με τους υδροβιότοπους του έργου.

    In our project take part schools from Greece, Cyprus and Bulgary. in the map below our scools present their wetlands.

     

    https://www.thinglink.com/scene/1058494278751223809