Δράσεις για τους Υδροβιότοπους

  • Οι Λίμνες και οι Υγρότοποί μας


    •Άντληση και συγκέντρωση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, από άλλο έντυπο υλικό

    •Επισκέψεις Κ.Π.Ε. σε όλες τις περιοχές

    •Παρατήρηση στο πεδίο-Επισκέψεις σχολείων στις λίμνες/υδροβιότοπους

    •Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών,μέσω συνεργατικών δράσεων και συνεργατικών εργαλείων.