Ρουτίνες - Routines

  • Οι ρουτίνες είναι οι δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά στην ολομέλεια. Εδώ θα μεταφορτώνονται όλες οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από τα σχολεία συνεργάτες για ημερολόγιο, παρουσιολόγιο, καιρό κτλ.

    Routines are part of our daily teaching such as weather, date etc. Here all school members upload their activities.

     

    https://padlet.com/zmarina79/u8ux0wfhxrwa

    Δημιουργήθηκε με το Padlet