Τα βασίλεια των σχολείων - Our schools' kingdoms (September)

 •                                                       

   

  Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα σχολεία μέσα από τα βασίλειά τους. Όλα τα σχολεία δημιουργούν το βασίλειό τους στη σχολική τους τάξη, το παρουσιολόγιό τους, τους κανόνες τους, την ονομασία, τη σημαία και το έμβλημά τους, και παρουσιάζουν την περιοχή τους με μοναδικό μαγικό τρόπο.

  This page presents the partner schools through their kingdoms. All schools create their kingdom in their classroom, their children presentation panel, their rules, their kingdoms' name, flag and emblem and their region in a unique magical way.

   

   

   

   

  Οι περιοχές των βασιλείων - Kingdoms' regions.