Δραστηριότητες - Κατασκευές Crafts and Printables

  • Φύλλα εργασίας, πατρόν, κατασκευές, τραγούδια και ότι άλλα δημιουργήθηκαν από τα σχολεία συνεργάτες αναρτώνται εδώ.

    Φύλλα εργασίας, μοτίβα, βιοτεχνίες, τραγούδια και άλλες δημιουργίες από τους συνεργάτες μας στο σχολείο.

    All our crafts and printables are uploaded here.