Kashipur INDIA

 • Sai Public School

  Latitude: 29.207N
  Longitude: 78.988E
  Gnomon: 28 cm
  Minimum Shadow: 36.4cm
  Credit: Principal Sir Mr. Arvind Shrivastava
  Dr B M Sharma
  Darshan Lal Baweja
  Gaurav Kumar with
  Vaishnavi singh, Cheshta Pandey, Eshika Madan, Satyam Dandiya, Harsh Singh.

 • Kashipur Twinboard