30 July

  • | Chiayi City | Kalamata Messinia | Kozani |

    Date Gnomon Shadow Angle Latitude Longitude City measured by
    30/07/2015 50 3.2 3.7 23.483351 120.476696 Chiayi City Chia Hwa Senior High School
    30/07/2015 130 48.2 20.3 40.290 21.789 Kozani teacher on vacation
    30/07/2015 126.3 38.5 17 37.033 22.114 Kalamata teacher on vacation