Odber vzorky REVÚCA, hodnotenie čistoty, filtrácia

  • Vyhodnotenie 

    So siedmakmi sme odobrali vzorky z rieky Revúca na viacerých miestach. Jednotlivé výsledky sme spriemerovali a zistili, že rieka Revúca  je mierne znečistená ľudskou činnosťou. Z chemického hľadiska predstavuje suspenziu, pričom tuhé látky mali rôzny pôvod- úlomky rastlín, exoskeletu živočíchov, ľudský odpad- plasty, sáčky , vlákna,...

    VIDEO!

    ps: je tam bohužiaľ pár hrubiek, ktoré tvorca -Matúš akosi prehliadol :-)