Súkromná základná škola :-)

  • Jednoduché predstavenie sa:

    Sme siedmacky tím zo Súkromnej základnej školy v Ružomberku.Naša škola je menšia, v každom ročníku  máme po jednej triede. Preferujeme individuálny prístup k žiakom, čo sa odráža v rodinnej atmosfére školy.

    Naša budova sídli na adrese Štiavnická 80, Ružomberok. Náhľad mapy:

    Na dynamickom náhľade mapy si môžte všimnúť , že v blízkosti školy sa nachádzajú dve rieky: Revúca a Váh. My sa budeme zaoberať čistotou rieky Revúca.

    Fotka našej školy: