Skúmanie čistoty vody z potoka Perec

  • Vzorku vody sme odoberali ráno o 8:00 hod. Hneď po odbere sme zmerali teplotu vody, pozorovali jej farbu, priehľadnosť a zápach. Okrem toho sme zmerali aj teplotu vzduchu.

    Následne sme sa v našej odbornej učebni rodzdelili na 2 skupiny, zostavili aparatúru na filtráciu a každý si potom techniku filtrácie overil v praxi. Po zisku filtrátu sme porovnali čistotu vody pred filtráciou a po filtrácii pozorovaním pod mikroskopom. Z celej aktivity sme vytvorili protokol podla pripraveného formulára.

    Videodokumentácia nášho skúmania