Hronské Kľačany/Základná škola/Perec

 • Našu obec a školu, z ktorej sme, predstavujeme prostedníctvom prezentácií vytvorených na hodinách informatiky.

   

  Perec

  Umelý kanál Perec bol vybudovaný pre potreby mlynov v 17. storočí. Teraz sa využíva pre pohon 2 malých vodných elektrární. Voda do jeho koryta je zabezpečovaná z Hrona pod hrádzou vo Veľkých Kozmáloviec. Koryto Pereca je dlhé vyše 53 kilometrov. Kanál sa začína v spomínaných Veľkých Kozmálovciach. Sprvu tečie na juh súbežne s korytom rieky Hron na západe, pri obci Starý Tekov sa stáča na VJV a tečie okrajom obce, koryto križuje Starotekovský kanál a pokračuje cez obec Hronské Kľačany. Odtiaľ tečie na juhovýchod k Leviciam. Voda sa vracia späť do koryta Hrona v Kameníne pri Štúrove. 

  Preteká východnou časťou Podunajskej pahorkatiny. Priemerná lesnatosť jeho povodia dosahuje len cca 10%.

  Čistotu vody ovplyvňuje poľnohodpodárska činnosť v obciach, ktorými preteká, ale najmä čistota vody v rieke Hron.