Je voda v našom potoku/rieke čistá?

twinspace-logo

V tomto projekte budú žiaci zo zúčastnených škôl skúmať čistotu vody v potoku, ktorý tečie územím obce/mesta, v ktorom sídli škola. Pomocou prezentácie v krátkosti predstavia a opíšu svoju obec/mesto a možné vplyvy na čistotu vody v potoku/rieke. Následne metódou filtrácie zmesí a mikroskopického pozorovania vyhodnotia čistotu vody z potoka/rieky. V rámci spolupráce partneri vytvoria zo svojich aktivít e-pracovné listy.

Latest updates