Videokonferencia

  • Dňa 8. decembra sa uskutočnila videokonferencia, na ktorej žiaci prezentovali závery zo svojich pozorovaní a pokusov, ale aj potrehy a dojmy z projektu. Súčasťou videokonferencie bol interaktívny kvíz v prostredí kahoot. I keď víťazom sa stal Oliver z Ružomberka, zastúpenie na stupňoch víťazov mali vďaka Martinovi Bobáľovi aj Hronské Kľačany.

    A to je už definitívna bodka za takmer 3-mesačnou prácou na projekte.

    Ceny pre žiakov pošleme v priebehu niekoľkých dní.