Hodnotenie projektu

  • V Hronských Kľačanoch na potoku Perec sme zistili, že voda má charakter suspenzie. Dôkazom tohoto tvrdenia bola usadenina, ktrá sa vytvorila v pohári s odobratou vzorkou vody, keďže samotná filtrácia nasledovala až po cca 3,5 hodine ako bola vzorka odobratá. Okrem toho sme po filtrácii na filtračnom papieri pozorovali jemný čierny povlak. Celkovo hodnotíme vodu v potoku Perec ako čistú.

    Robené v Padlete