Χρωματοπιτσιλίσματα-Ιστοριοδημιουργήματα

Στο έργο θα συμμετάσχουν δύο νηπιαγωγεία. Το 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης και το 5ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πύργου. Θα γίνουμε συνοδοιπόροι σε ένα μαγικό ταξίδι δημιουργίας έργων τέχνης και συγγραφής ιστοριών που θα απορρέουν από τα ίδια έργα τέχνης που θα δημιουργήσουν μαζί τα δύο νηπιαγωγεία.