CURRICULUM INTEGRATION/MÜFREDAT ENTEGRASYONU

 •              OKUL ÖNCESİNDE İNOVASYON PROJESİ  MÜFREDAT ENTEGRASYONU

               Görevli Öğretmenler: Hale Akbaş, Dilek Ekici

   

  ÖNGÖRÜLEN

    UYGULAMALAR   

  KAZANIMLAR

  Kodlama 

  Bilgisayarsız Kodlama

  BİLİŞSEL ALAN

  Kazanım 6Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

  Göstergeleri:

  Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.

  Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.

  Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.

   

  Code.org  uygulamaları

  BİLİŞSEL ALAN

  Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

  Göstergeleri:

  Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

  Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

  Mekânda konum alır.

   

  örüntü ile kodlama

  BİLİŞSEL ALAN

  Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.

  Göstergeleri:

  Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

  En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.

  Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.

  Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.

  Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

   

   

   

  kodlama oyunları

   

  PSİKOMOTOR ALAN

  Kazanım 4Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

  Göstergeleri:

  Nesneleri üst üste dizer.

  Nesneleri yan yana dizer.

  Nesneleri iç içe dizer.

  Nesneleri takar.

  Nesneleri çıkarır.

  Nesneleri ipe vb. dizer.

  Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

  Nesneleri açar/kapar.

   

   

  TEMA

  ÖNGÖRÜLEN

  UYGULAMALAR   

  KAZANIMLAR 

  Dijital

  Uygulamalar 

  Blockposter

  BİLİŞSEL GELİŞİM

  K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  G1 Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

  G2 İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

  K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.

  G1 Nesne/varlığın adını söyler.

  K15 Parça-bütün ilişkisini kavrar.

  G1 Bir bütünün parçalarını söyler.

  G2 Bir bütünü parçalara böler.

  G4 Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

  DİL GELİŞİMİ

  K10 Görsel materyalleri okur.

  G1 Görsel materyalleri inceler.

  G2 Görsel materyalleri açıklar.

  G3 Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

  G4 Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

   

   

  colormandala

  BİLİŞSEL GELİŞİM

  K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  G1 Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.

  G2 Nesne/varlığın rengini söyler.

   

  K6 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

  G1 Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.

   

   

  jigsawplanet 

  BİLİŞSEL GELİŞİM

  K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  G1 Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  G1 Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

  G2 İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

  G3 Gerçek durumu inceler.

  G4 Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

   

  K15 Parça-bütün ilişkisini kavrar.

  G1 Bir bütünün parçalarını söyler.

  G2 Bir bütünü parçalara böler.

  G4 Parçaları birleştirerek bütün elde eder

   

  DİL GELİŞİMİ

  K10 Görsel materyalleri okur.

  G1 Görsel materyalleri inceler.

  G2 Görsel materyalleri açıklar.

   

   

   

   

   

  Görevli Öğretmenler; Nurhan Hatıl, Ümran Nane

  TEMA

  ÖNGÖRÜLEN

  UYGULAMALAR    

  KAZANIMLAR

  WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMI

  learning apps

  BİLİŞSEL ALAN

  Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  Göstergeleri:Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

   

   

  Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

  Göstergeleri:Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

   

  Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

  Göstergeleri:

  Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.

   

  Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

  Göstergeleri:Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.

  Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.

  Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.

  Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.

   

  quiver

  BİLİŞSEL ALAN

  Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  Göstergeleri:Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

  İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

  Gerçek durumu inceler.

  Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

   

  DİL GELİŞİMİ

  Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

  Göstergeleri:Görsel materyalleri inceler.

  Görsel materyalleri açıklar.

  Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

   

  chorme music lab

  SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

  KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

  Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

  Göstergeleri:Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

  Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

  BİLİŞSEL ALAN

  Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.

  Göstergeleri:

  Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

   

   

   

  Görevli Öğretmenler; Serap Durmaz, Mehmet Demir

   

  TEMA

  ÖNGÖRÜLEN

  UYGULAMALAR 

  KAZANIMLAR

  KODLAMA

   

  WEB 2.0

  ARAÇLARININ KULLANIMI

  code.org

                              Bilişsel Gelişim

  Kazanım 1.Nesne,durum,olaya dikkatini verir.

  Gösterge:Dikkat edilmesi gereken nesne,durum olaya odaklanır.

  Kazanım 2.Nesne,durum,olayla ilgili tahminlerde bulunur.

  Gösterge:Nesne,durum,olayla ilgili tahminini söyler.

  Kazanım4.Nesneleri sayar.

  Gösterge:Saydığı nesnenin kaç tane olduğunu söyler.

  Kazanım10.Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

  Gösterge:Nesnenin mekandaki konumunu söyler.

  Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

                  Sosyal ve Duygusal Gelişim

  Kazanım7.Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

  Gösterge:Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

  Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

   

   

  eba.cody

                            Bilişsel Gelişim

  Kazanım1.Nesne,durum,olaya dikkatini verir.

  Gösterge:Dikkat edilmesi gereken nesne,duruma odaklanır.

  Kazanım2.Nesne,durum,olayla ilgili tahminde bulunur.

  Gösterge:Nesne,durum,olayla ilgili tahminini söyler.

  Kazanım4.Nesneleri sayar.

  Gösterge:Saydığı sayının kaç tane olduğunu söyler.

  Kazanım10.Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

  Gösterge:Nesnenin mekandaki konumunu söyler.

  Yönergeye uygun olarak nesnesi doğru yere yerleştirir.

                 Sosyal ve Duygusal Gelişim

  Kazanım7.Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

   

  Gösterge:Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

  Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

   

   

  avatar programları

                    Sosyal ve Duygusal Gelişim

  Kazanım1.Kendisine ait özellikleri tanır.

  Gösterge:Adını,soyadını,yaşını ve fiziksel  özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler.

  Kazanım3.Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

  Gösterge:Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

   

    

         Görevli Öğretmenler; Sevim Yılmaz, İlkay Türkan Eleren, Hale Akbaş

  TEMA

  ÖNGÖRÜLEN

  UYGULAMALAR   

  KAZANIMLAR

   

          Sanal Sınıf

  PSİKOMOTOR ALAN

  Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

   Kazanımlar

  9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

  SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

  Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme

  Kazanımlar

  1. Kendiliğinden bir işe başlar.

   2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

  DİL ALANI

  Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

   Kazanımlar

  1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.

  2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.

  3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.

  4. Dinlediklerini özetler.

  Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme Kazanımlar

  1. Görsel materyalleri inceler.

   2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

  3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel materyalleri açıklar.

   

  BİLİŞSEL ALAN

  Amaç 3. Dikkatini toplayabilme

  Kazanımlar

  1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

  2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.

   3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.

  4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.

  Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

  Kazanımlar

  1. Olay ya da varlıkları söyler.

  2. Varlıkların rengini söyler.

  3. Varlıkların yerini söyler.

  4. Varlıkların şeklini söyler.

  5. Varlıkların sayısını söyler.

  Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

  Kazanımlar

   1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

  2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır. 3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. 

   

  https://www.guvenlicocuk.org.tr/

  SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

  Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 

  Kazanımlar

  2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.

  BİLİŞSEL ALAN

  Amaç 3. Dikkatini toplayabilme

  Kazanımlar

  1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

   2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.

  3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.

  4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.

   

  blockposter 

  PSİKOMOTOR ALAN

  Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

  Kazanımlar

  8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

  9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

  SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

  Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Kazanımlar

  2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.

  3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

  4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

  10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

   BİLİŞSEL ALAN

  Amaç 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme Kazanımlar

  1. Bir bütünün parçalarını söyler.

   

  renderforest

  SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

  Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

   Kazanımlar

  3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.

   4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.

  7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

   8. Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır. 

  BİLİŞSEL ALAN

   Amaç 3. Dikkatini toplayabilme

  Kazanımlar 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

  2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.

  3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.

   4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar. 

  Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme Kazanımlar

   1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

  2. Nesneleri sembollerle gösterir.

  3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir.

   4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.

  5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.

   

   

  Hakan Yandım’ın Projemiz İçin Sunumu

  Veli Bilgilendirme Etkinliğimiz

  -Velilere farkındalık kazandırma

  -güvenli internet kullanımını sağlama

  -öğrenciye doğru model olacak İnternet kullanımını öğrenme

  - öğretmen ve öğrenci arasında doğru uygulamaların kullanımı konusunda destek olma

   

  TEMA

  ÖNGÖRÜLEN

  UYGULAMALAR   

  KAZANIMLAR

   

  bilim haftası etkinliklerimiz

  BİLİŞSEL ALAN

  KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:

  Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  Göstergeleri:

  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

  Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

  Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  Göstergeleri:

  Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

  İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

  Gerçek durumu inceler.

  Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

  Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

  Göstergeleri:

  Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

  Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

   

                   Görevli Öğretmenler: Elem Göktaş, Emine Coşkuntürk

  TEMA

  ÖNGÖRÜLEN

  UYGULAMALAR   

  KAZANIMLAR

  UZAKTAN

  EĞİTİM

  DİJİTAL

  UYGULAMALAR

  Velilere Rehberlik

  Happycolor 

  Bilişsel Alan:

   Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  Göstergeleri:

  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

   

  Arcimboldo

  Psikomotor gelişim

  Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

  Göstergeleri:Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

  Sosyal Duygusal Alan

  Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

  Göstergeleri:

  Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

  Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

   

  chatter kid

  Dil Gelişimi Alanı

  Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

  Göstergeleri:

  Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.

  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.

  Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

  Göstergeleri:

  Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.

   

  Belirli Gün Ve Haftalar

  DİL GELİŞİMİ

  KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

  Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.

  Göstergeleri:

  Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.

  Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

  Konuşmayı başlatır.

  Konuşmayı sürdürür.

  Konuşmayı sonlandırır.

  Sohbete katılır.

  Konuşmak için sırasını bekler.

  Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

   

  Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

  Göstergeleri:

  Sözel yönergeleri yerine getirir.

  Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

  Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

  Bilişsel Alan

  Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  Göstergeleri:

  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  Raquel Rodríguez from Monte San Julián school (Navarra-Spain)

   DECRETO FORAL 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra 

  AREA APLICACIÓN OBJETIVOS
  CONOCIMIENTO DE SI MISMO

  COLOR

  MANDALA

  AVATAR

  Conocer su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión y coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.
    CODE ACTIVITIES Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

  LEARNINGAPP.COM

  BLOCKPOSTER

  Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
   

  CHATTERPIX

  ARCIMBOLDO

  QUIVER

  Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación, tomando como referencia los paisajes de la Comunidad Foral de Navarra.
  LENGUAJES:COMUNICACION Y REPRESENTACIÓN

  CHATTERKID

  TELECONFERENCE

   

  Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de comunicación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
   

  CHATTERKID

  TELECONFERENCE

  Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación
    TELECONFERENCE Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de las personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas
   

  ARCIMBOLDO

  CHROMELABMUSIC

  JIGSAWPLANET

  HAPPY COLOR

  Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.
   

  TELECONFERENCE

  DANCE ROBOT

  Iniciarse en el uso oral de otras lenguas del currículo para comunicarse en actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.