OUR PROJECT RULES

 • Kuralları Birlikte Belirleyelim

  Let's Set the Rules Together

  1  Etkinliklerinizi fotoğraflarken çocuk odaklı değil etkinlik odaklı  çekelim.
  While photographing your activities,let's shoot intensely,not children-oriented.
  Elem GÖKTAŞ
  2    It is healthier if you upload the photos in our shares as collages instead of one by one Raquel Rodríguez
  3 Etkinliklerimizi uygularken doğru teknolojiyi kullanalım. Let us use the right  technology while implementing our activities SEVİM  YILMAZ
  4 Etkinliklerimizi hazırlarken çocuklarımızın yaşına uygun olmasına dikkat edelim. 
  While preparing our activities, let's make sure that our children are suitable for their age.
   
  5 Etkinliklerimiz de kullanacağımız web2 araçlarını her ay farklı kullanalım. Let's use the web2 tools we will use in our activities differently every month. İLKAY T. ELEREN
  6 Etkinliklerimizi seçerken çocukların gelişimlerini ve ilgilerini dikkate alalım. Let's consider the development and interests of children when choosing our activities. Nurhan Tunçer HATIL
  7 Etkinliklerimizde kullandığımız resim,müzik vb. araçların telifsiz olmasına özen göstermeliyiz.

   

  We should pay attention to the fact that the pictures,music,etc.we use in our events are royalty-free.

   

   

   

  Serap 

  DURMAZ

  8 Velilerimizden projemiz için gerekli izinleri alalım
  Let's get the necessary permissions for the project from our parents
  Emine COŞKUNTÜRK
  9      
  10      
  11      
  12