Belirli Gün ve Haftalar Görev Paylaşımı/Certain Days and Weeks Task Sharing

 • Ad soyad/
  Name Surname 
  Seçilen Özel Gün/ 
  Selected Special Day
  Nurhan TUNÇER HATIL Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
  Science and Technology Week (8-14 March)
  Emine COŞKUNTÜRK Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü ( 21 Nisan) 
  World Creativity and Innovation Day (21 April)
  İlkay ELEREN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
  National Sovereignty and Children's Day (April 23)
  Ümran Nane Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası) 
  Informatics Week (first week of May)
  Serap DURMAZ Kişisel Verileri  Koruma Günü (7 Nisan )
  Personal Data Protection Day (April 7)
  Elem GÖKTAŞ

  Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

  Libraries Week (the week that includes the last Monday of March)
   

  Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan) 

  World Autism Awareness Day (April 2)
  Hale AKBAŞ  Anneler Günü (Mayıs ayının 2. pazarı) 
  Mother's Day (2nd Sunday of May)
  Sevim Yılmaz
  Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)Museums Week (18-24 May)
  Raquel Rodríguez Saint Patrick´s Day ( 15-19 of March)