Multilingual dictionary of terms related to entrepreneurial and social skills

 • MULTILINGUAL DICTIONARY

   

  ENGLISH

  CROATIAN

  SPANISH

  HUNGARIAN

   

   

   

   

  mini  company

  mini kompanija

   mini empresa

  mini vállalkozás

  Personnel Manager;

  kadrovski voditelj

  Jefe/a de recursos humanos

  Személyzeti menedzser

  Director of Human Resources 

  upravitelj ljudskih resursa

  Director/a de recursos humanos

  Emberi erőforrás igazgató

  Social service

  društvena djelatnost

  Servicio social

  szociális intézmény

  entrepreneurship

  poduzetništvo

  emprendimiento

  vállalkozói szellem

  soft/social skills

  društvene vještine

  habilidades sociales

  puha készségek

  ambitious

  ambiciozan

  ambicioso/a

  céltudatos

  character traits

  karakterne osobine

  características

  személyiségjegyek

  committed, 

  predan

  implicado/a

  elkötelezett

  competent, 

  kompetentan

  competente

  kompetens

  cooperation

  suradnja

  cooperación

  együttműködés

  creativity

  kreativnost

  creatividad

  kreativitás

  diligence

  mrljivost

  diligencia

  szorgalom

  empathy

  empatija

  empatía

  empátia

  patience

  strpljivost

  paciencia

  türelem

  self-confidence

  samopouzdanje

  seguridad

  magabiztosság

  sensitivity

  osjećajnost

  sensibilidad

  érzékenység

  competences

  kompetencije

  competencias

  kompetenciák

  management

  upravljanje

  dirección

  irányítás

  team work

  timski rad

  trabajo en grupo

  csapatmunka

  leadership

  vodstvo

  liderazgo

  vezetés

  financial literacy

  financijska pismenost

  educación financiera

  pénzügyi tudás

  computer literacy

  informatička pismenost

  educación digital

  számítógépes tudás

  interpersonal skills

  interpersonalne vještine

  habilidades interpersonales

  interperszonális készségek

  open-minded

  otvorenog uma

  abierto de mente

  elfogulatlanság

  organization skills

  organizacijske vještine

  habilidades organizativas

  szervezési készségek

  pratical skills

  praktične vještine

  habilidades prácticas

  gyakorlati készségek

  result-oriented

  orijentiran na rezultate

  orientado/a a resultados

  eredményközpontú

  apply for

  prijaviti se za

  solicitar

  jelentkezik vmire

  applicant

  prijavitelj

  solicitante

  jelölt

  trainee

  vježbenik

  en prácticas

  gyakornok

  benefit

  korist

  beneficio

  előny

  employee

  zaposlenik

  empleado/a

  munkavállaló

  employer

  poslodavac

  empleador/a

  munkaadó

  handle pressure

  nositi se s pritiskom

  lidiar con la presión

  kezelni a nyomást

  handle risks

  upravljati rizicima

  asumir riesgos

  kezelni a kockázatot

  handle conflicts

  rješavati sukobe

  manejar conflictos

  kezelni a konfliktusokat

  independent

  samostalan

  independiente

  független

  long-term goals

  dugoročni ciljevi

  objetivos a largo plazo

  hosszú távú célok

  short-term goals

  kratkoročni ciljevi

  objetivos a corto plazo

  rövid távú célok

  requirements

  potrebe

  requerimientos

  követelmények

  certificate

  potvrda

  certificado

  oklevél

  qualifications

  kvalifikacije

  títulos

  végzettség

  promotion

  promaknuće

  promoción

  promóció

  recognition

  priznanje

  reconocimientos

  felismerés

  responsibilities

  odgovornost

  responsabilidades

  felelősség, feladatok

  strengths and weaknesses

  snage i slabosti

  fortalezas y debilidades

  erősségek, gyengeségek

  tasks, assignments

  zaduženja

  tareas

  feladatok

  testimonial

  preporuka

  testimonial

  ajánlólevél

  hard-working

  marljiv

  trabajador/a

  szorgalmas

  flexibility

  fleksibilnost

  flexibilidad

  rugalmasság

  enthusiasm

  entuzijazam

  entusiasmo

  lelkesedés

  negotiation

  pregovaranje

  negociación

  tárgyalás

  presentation

  predstavljanje

  presentación

  előadás

  dissemination

  diseminacija

  difusión

  disszemináció

  inclusion

  inkluzija

  inclusión

  befogadás

  acceptance

  prihvaćanje

  aceptación

  elfogadás

  diversities

  različitosti

  diversidades

  sokféleség

  adaptability

  prilagodljivost

  adaptabiildad

  alkalmazkodni tudás

  background

  okruženje

  bagaje

  háttér

  personal fulfilment

  osobno ostvarenje

  satisfacción personal

  személyes megelégedettség

  personal development

  osobni razvoj

  desarrollo personal

  személyes fejlődés

  professional development

  profesionalni razvoj

  desarrollo personal

  szakmai fejlődés

  motivation

  motivacija

  motivación

  motiváció

  opportunities

  mogućnosti

  oportunidades

  lehetőségek

  satisfaction

  zadovoljstvo

  satisfacción

  megelégedettség

  volunteer work

  volonterski rad

  trabajo voluntario

  önkéntes munka

  helpful

  koristan

  servicial

  segítőkész

  problem-solving

  rješavanje problema

  resolución de problemas

  probláma- megoldó

  punctual

  točan

  puntual

  pontos

  reliable

  pouzdan

  confiable

  megbízható