Czytanki dla Hanki

Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą pracować indywidualnie w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem, czytania głośnego z odpowiednią intonacją, opowiadania fragmentów lektury, logicznego myślenia oraz uważnego słuchania czytanego tekstu. Projekt pozwoli na rozwijanie ...

Odznaki Jakości

2 a, ZSP Piasek

2 b, SP 13, Olsztyn

2 d SŁUPSK

 

 

2d Koszalin

 

Author: Jolanta Okuniewska
Last editor: Edyta Jurys