Czytanki dla Hanki

Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą pracować indywidualnie w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem, czytania głośnego z odpowiednią intonacją, opowiadania fragmentów lektury, logicznego myślenia oraz uważnego słuchania czytanego tekstu. Projekt pozwoli na rozwijanie ...

Opowiadamy przygody Cudaczka-Wyśmiewaczka

Czytamy książkę Julii Duszyńskiej "Cudaczek -Wyśmiewaczek"

i rysujemy jego kolejne przygody.

 Do prezentacji dokładamy kolejne wydarzenia Cudaczka.

Drugoklasiści czytają i rysują 

 

 

Author: Beata Skrzypiec
Last editor: Jolanta Okuniewska