Czytanki dla Hanki

Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą pracować indywidualnie w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem, czytania głośnego z odpowiednią intonacją, opowiadania fragmentów lektury, logicznego myślenia oraz uważnego słuchania czytanego tekstu. Projekt pozwoli na rozwijanie ...

Poznajcie Cudaczka

A to Cudaczek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie

 

Oto Cudaczek Wyśmiewaczek - klasa 2 d - Słupsk

1, http://www.fotobabble.com/m/cDRDRDlGdTlLeE09

 

2. http://blabberize.com/view/id/1435812

SP 13, Olsztyn, klasa 2b

 

SP nr 9 w Koszalinie, klasa 2d

https://youtu.be/ZSJjuuXyovI

Author: Jolanta Okuniewska
Last editor: Edyta Jurys