Czytanki dla Hanki

Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą pracować indywidualnie w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem, czytania głośnego z odpowiednią intonacją, opowiadania fragmentów lektury, logicznego myślenia oraz uważnego słuchania czytanego tekstu. Projekt pozwoli na rozwijanie ...

Gramy

Pierwsza gra na sprawdzenie znajomości lektury. Można grać w domu, albo w pracowni komputerowej.

1. Wejdź na stronę http://quizizz.com/join/
2. Wpisz kod gry.
3. Podaj imię.
4. Wciśnij Start.

 

Author: Jolanta Okuniewska
Last editor: Jolanta Okuniewska