Czytanki dla Hanki

Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą pracować indywidualnie w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem, czytania głośnego z odpowiednią intonacją, opowiadania fragmentów lektury, logicznego myślenia oraz uważnego słuchania czytanego tekstu. Projekt pozwoli na rozwijanie ...

Karolcia i zaczarowany koralik

Piszemy o naszych marzeniach. Klasa 2b SP 13 w Olsztynie.

Nasz filmik "Błękitny koralik" - SPzOI nr 5 w Słupsku

Author: Jolanta Okuniewska
Last editor: Edyta Jurys