Czytanki dla Hanki

Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie będą pracować indywidualnie w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności czytania cichego ze zrozumieniem, czytania głośnego z odpowiednią intonacją, opowiadania fragmentów lektury, logicznego myślenia oraz uważnego słuchania czytanego tekstu. Projekt pozwoli na rozwijanie ...

Ostatnia strona

 

Ewaluacja naszego projektu była sztuką wyboru. Klasa 2 b SP 13 Olsztyn

 

 

 

 

Author: Jolanta Okuniewska
Last editor: Jolanta Okuniewska