Following the Footprints of the Emperors

We are studying Roman Empire cultural and historical heritages in nine countries. We examine the effects of common history on our culture and civilization by exursions, workshops, seminars, presentations, technological work, written and visual materials. We build a bridge between past and now to make our students understand that we have lots of thi...

PROJECT

İmparatorların ayak izlerini takiben - AB tarafından desteklenen bir proje

“Emperrorların ayak izlerini takip etmek”, 2015-2018 yılları arasında Türkiye, Romanya, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Bulgaristan, Makedonya ve Hırvatistan arasında stratejik bir ortaklıktır. Proje, Avrupa Birliği'nin ERASMUS + programı tarafından desteklenmektedir.

Geniş bir kültürel miras

Her bir ortak ülke bir zamanlar Roma İmparatorluğuna aitti. Üç yıl boyunca, söz konusu ülkelerin okullarından gelen öğrenciler ve öğretmenler, antik dünyanın en büyük ve en güçlü imparatorluğunun sınırlarını keşfedecek ve bunların üstesinden gelecek ve imparatorluğun geniş kültürel mirasını yeniden inşa edecek ve deneyimleyeceklerdir.

Roma İmparatorluğu'nun izlerini ve etkilerini keşfetmek

Uluslararası düzeyde işbirliği yaparak ve birbirlerini ziyaret ederek, katılımcılar, hem kendi ülkelerinde hem de kültür, dil, edebiyat, sosyal yaşam, din ve mimari gibi Roma İmparatorluğu'nun izlerini ve etkilerini keşfetme fırsatına sahip olacaklar. ortak ülkeler.

Farklılıkları anlamak, takdir etmek ve aşmak

Eski imparatorluğun izlerini yeniden inşa ederek, katılımcılar aynı kültürel alanın bir parçası olduğumuzu ve bizi birleştiren ve dil, kültürü anlamamıza, takdir etmemize ve üstesinden gelmemize yardımcı olan eşsiz bir kültürel altyapıya ve ortak özelliklere sahip olduğumuzu göstereceklerdir. sosyal, ırksal ve dinsel farklılıklar.

Author: Hasan DURMAZ
Last editor: Vacide Erdoğan