December v škole/December at school

  • Vianoce sú vďačná téma na využitie stavebníc Lego. Tešíme sa na fotografie.

    V zmysle postupu projektu vytvorte návrh lego trička ako darček pre priateľov k Vianociam!  Nezabudnite!

    Christmas theme are grateful for the use of Lego . We look forward to picture. V under the procedure of project proposal to create a Lego T-shirt as a gift for friends for Christmas ! Remember!