Jún v škole/Juni at school

  • Medzinárodný deň detí, Leto je tu...Lúčenie s materskou školou a hodnotenie toho, čo sme počas školského roka urobili...to sú témy, ktoré rezonujú v tomto mesiaci.

    International Children's Day, Summer is here ... Parting with kindergarten and evaluation of what we have done during the school year ... these are the themes that resonate in this month.

    Iris Mandelíková, MŠ Bulíkova 25, Bratislava

     

    Zuzana Garajová ZŠ s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68