Zoznámenie/Getting to know

 • Na začiatok sa navzájom spoznajme! Predstavte vašu triedu a školu pomocou fotografií alebo videa!

  On top of each other let's explore! Imagine you and your class and school using photos or video! 

  Давайте познакомимся! Представьте ваш класс и школу, используя фотографии или видео!

  Soňa Hanzalová, Materská škola, Bulíkova 25, 851 04 Bratislava, Slovakia 

  Iris Mandelíková, Materská škola, Bulíkova 25, 851 04 Bratislava, Slovakia

  preview6 pieceLogo MS

  Zuzana Gajarová, ZŠ s MŠ Vlkanová, Vlkanovská 68, 976 31 Vlkanová, Slovakia

  Marina Koprova, Tallin, Estonia

  Zdenka Besedová, Materská škola, Prievidza, Slovakia

  Zuzana Krivaneková, Materská škola Slniečko, Imeľ, Slovakia - Zdravotnícka 622/28  94652 Imeľ