Apríl v škole/April at school

 • Apríl je venovaný prípravám na tvorivé dielne v partnerských školách a témam, ktoré majú vo svojich školských vzdelávacích programoch: vesmír, Deň Zeme, zvieratká, kvety...April is dedicated to the preparations for the workshops in partner schools and subjects that are in their school educational programs: Space, Earth Day, animals, flowers ...

  Tallin

   

  Vlkanová

     Pamätný list pre účastníkov workshopu

       

     

  Bratislava