S LEGO sa hráme a spoznávame svet/ With LEGO we play and get to know the world

twinspace-logo

Realizáciou rôznych aktivít s cieleným využívaním stavebníc Lego získať konkrétne typy konštruovania, postupy, návrhy, predlohy, konštrukčné možnosti. Poukázať na využiteľnosť stavebnice lego v rôznych oblastiach, jeho variabilitu a nekonečné možnosti v praxi učiteľky predprimárneho a primárneho vzdelávania. Get particular construction types, procedures, schemes, models and construction possibilities by making different activities aimed at using LEGO construction toys. Point out the utilization of LEGO construction toy in different areas, its variability and unlimited opportunities in the hands-on experience of teachers in preschool and primary education

Latest updates