Máj v materskej škole/May at school

  • Realizácia tvorivých dielní, Deň matiek, Deň Európy a ďalšie témy sú súčasťou vyvrcholenia nášho spoločného projektu.

    Implementation workshops, Mother's Day, Europe Day and other topics are part of the culmination of our common project.