Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości"

  • Krok 4: Niepodległościowy zwiad terenowy.
    Wybraliśmy się na cmentarz, by wyszukać groby żołnierzy poległych za Ojczyznę.