Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości"

  • KROK 1: Działania projektowe rozpoczęliśmy od rozmów na temat Polski. Przypominaliśmy nasze symbole narodowe, nazwy miast, rzek i krain geograficznych. Odkodowaliśmy też te symbole. Następnym etapem pracy było napisanie listu do Polski.
    Potem odbyła się burza mózgów na temat czym jest Niepodległość?