Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu

  • Zosia pięknie recytowała wiersz w trakcie uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości.