Ľudské telo - pre 3.A

 • Úlohy k pracovným listom Človek - Zmysly, Časti tela

   

  Časti tela

  Vašou úlohou je:

  - naučiť sa názvy častí ľudského tela v troch jazykoch

  - nakresliť vodiacu líniu pre Ozobota okolo postavy (môžete popri obryse postavy z vonkajšej strany, môžete použiť ozokódy podľa dĺžky komentára

  - komentovať časti tela v 3 jazykoch

   

  Zmysly

  Vašou úlohou je:

  - naučiť sa pomenovania zmyslov v anglickom jazyku, (môžete pridať český a slovenský)

  - nakresliť správne odiace línie tak aby Ozobot pospájal správne slová s obrázkami

  - komentovať jednotlivé zmysly

   

  PL č. 1:

   

  PL č. 2: